बेस मोल्डहरू, स्टेनलेस स्टीलको ढक्कन र बायोप्सी फोम प्याडहरू